Waarderen van vastgoed, taxeren, geschiedt door objectief en onafhankelijk gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en RICS vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register Taxateurs volgens gedrags- en beroepsregels van NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Taxateurs zijn onafhankelijk en beschikken over lokale kennis.

Er zijn eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register Taxateur. Permanente Educatie en een tuchtrechtstelsel borgt de kwaliteit

Taxaties voor financiering van woonruimte worden gevalideerd door een validatie-instituut, NWWI, TVI of taxateursunie. Taxaties voor bedrijven, winkels, kantoren, maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, agrarisch vastgoed, logistiek vastgoed, zakelijk- en groot-zakelijk, en verder monumentaal vastgoed worden getaxeerd volgens het 4-ogen principe met een plausibilieitsverklaring van een 2e taxateur, zodat het voldoet aan eisen van alle banken en financiële instellingen. Er zijn verschillende taxatiemethodes: vergelijkingsmethode en diverse inkomstenmethodes: discounted cashflow (dcf), huurwaardekapitalisatiemethode, en speciale kasstroommethode zoals gross operating profit (gop) of een grondexploitatie.

Speciale taxaties zijn bijvoorbeeld rechtbanktaxaties taxaties herbouwwaarde, minnelijke taxaties o.b.v. een vaststellingsovereenkomst, taxaties huurprijsherziening, deskundigenberichten zijn speciale waardverklaringen, die gelden als een waarde-advies.

Vraag een offerte aan